ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 19/03/2024

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε  ωρολόγιο πρόγραμμα από Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 έως Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 (Σχολική Εορτή).

      Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/  (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

Αναχώρηση Σχολικών:  Τρίτη- Πέμπτη: 14:10. Την Παρασκευή 22/03  στις 11:00.