2023-2024. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΓΕ.Λ. Πικερμίου