Διδακτικό προσωπικό

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεολόγος ΠΕ 01

Απόστολος Βαζούκης

Κοινωνιολόγος ΠΕ 78

Κωνσταντίνος Βογιατζής

Πληροφορικός ΠΕ 86

Χρυσάνθη Γεωργοπούλου

Φιλόλογος ΠΕ 02

Άννα Γκίζη

Φιλόλογος ΠΕ 02

Μαρίνα Κατσούπη

Οικονομολόγος ΠΕ 80

Κωνσταντίνος Κιλμπασάνης

Μαθηματικός ΠΕ 03

Αλεξάνδρα Κίτσου

Υποδιευθύντρια

Αγγελική Μπαραμπούτη

Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ 06

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ

Διευθυντής

ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Φιλόλογος ΠΕ 02

Ιωάννα Ντεντοπούλου

Φιλόλογος ΠΕ 02

Σοφία Πιτσογιάννη

Φιλόλογος ΠΕ 02

Δημητρία Σκορδούλη

Φυσικός ΠΕ 04.01

Δήμητρα Τερζή

Χημικός ΠΕ 04.02

Χρήστος Τσαφούλης

Μαθηματικός ΠΕ 03

Αναστάσιος Τσιμπουρλάς

Μαθηματικός ΠΕ 03