Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το 2024-2025

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το  2024-2025.