ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μια νέα αρχή και για τη Σχολική μας Βιβλιοθήκη. Οι προοπτικές πολλές. Συνεχίζουμε την επόμενη σχολική χρονιά με τη βοήθεια και συνεργασία μαθητών και γονέων/κηδεμόνων. Η διάθεση υπάρχει και αναμένουμε και στήριξη στην προσπάθεια. Ευχαριστούμε τις μαθήτριες και μαθητές που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση και σε όσους/-ες εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο εξής. Την ομάδα συντόνιζαν οι συνάδελφοι κα Σοφία Πιτσογιάννη, κος Τσιμπουρλάς Αναστάσιος, κα Μαριλένα Μπαλαμπάνη. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τους μαθητές μας Χριστόπουλο Χάρη και Τσεπέλε Ντάνιελ για την προθυμία τους αλλά και την εθελοντική εργασία τους.

Σχολική Βιβλιοθήκη 12

Σχολική Βιβλιοθήκη 10

Σχολική Βιβλιοθήκη 9

Σχολική Βιβλιοθήκη 8

Σχολική Βιβλιοθήκη 7

Σχολική Βιβλιοθήκη 6

Σχολική Βιβλιοθήκη 5  Σχολική Βιβλιοθήκη 4