Ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

    Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Φ.253.2/101765/A5/14-9-2023 (Β΄ 5504 ) που αντικατέστησε την υπ’ αριθμ. Φ.253.2/95951/A5/01-09-2023 (Β΄ 5306) απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα κάνοντας κλικ εδώ....