Οδηγίες & Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2023

Οδηγίες & Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2023