Κατανομή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση

   Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για το εξεταστικό κέντρο των προφορικά εξεταζόμενων υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 2024.

   Για τους προφορικά εξεταζόμενους στο μάθημα των Αγγλικών θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση όταν μας γίνει γνωστό το εξεταστικό κέντρο.