Απαλλαγή μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα.

Απαλλαγή μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα.