ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Παρακαλούμε να αποστείλετε συμπληρωμένο έως την Παρασκευή 29/3/2024 το επισυναπτόμενο έντυπο συγκατάθεσης το οποίο αφορά ομιλία που θα γίνει  στη Β  Τάξη.