Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών γραπτών Πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για το εξεταστικό κέντρο  του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024.