ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ - CERN ΕΛΒΕΤΙΑ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Πρακτορείου που αφορά στην εκπαιδευτική  επίσκεψη της  Β΄  τάξης στο Ερευνητικό Κέντρο CERN στην Ελβετία.