Δεν επιτρέπονται επισκέπτες στη Σχολική Μονάδα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας και του Ε.Ο.Δ.Υ απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών στη Σχολική Μονάδα.