Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας- Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την 6η Μαρτίου πανελλήνια ημέρα κατά της Σχολικής Βίας

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας - Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την 6η Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας.