Υπουργικές αποφάσεις για τροποποιήσεις στην εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και σε συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Υπουργικές αποφάσεις για τροποποιήσεις στην εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και σε συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.