Εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

      Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, για τα αγόρια που θα συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής προκειμένου να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αντικαθίσταται το αγώνισμα του Δρόμου 400μ. Αρρένων με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ., με ανάλογη προσαρμογή της αντιστοίχισης των επιδόσεων με τη βαθμολογία. Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει κάτι ως προς τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν τα κορίτσια.