ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/02/2024 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

           Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε  ωρολόγιο πρόγραμμα από Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024,  στο οποίο με την ένδειξη ΓΟΝ φαίνονται οι ώρες ενημέρωσης των γονέων-κηδεμόνων.

      Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/  (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

Την Τετάρτη  21/2/2024 λόγω επιμορφωτικής συνάντησης των εκπαιδευτικών, οι διδακτικές ώρες θα γίνουν με μειωμένη διάρκεια και οι μαθητές θα σχολάσουν στις 12:20 και τα σχολικά θα αναχωρήσουν στις 12:45.

Αναχώρηση Σχολικών Λεωφορείων Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο τέλος της 7ης ώρας.