Ωρολόγιο Πρόγραμμα από Τρίτη 10/10/2023

      Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα από Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023.Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/