ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 05/02/2024 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε  ωρολόγιο πρόγραμμα από Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2024,  στο οποίο με κίτρινο χρώμα φαίνονται οι ώρες ενημέρωσης των γονέων-κηδεμόνων.

      Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/  (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

 Αναχώρηση Σχολικών Λεωφορείων, Δευτέρα Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο τέλος της 7ης ώρας.

 Αναχώρηση Σχολικών Λεωφορείων την Τετάρτη 07/02/2024 στις 12:10  λόγω της ενημέρωσης γονέων από 12:10 έως 14:10.