Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

     Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ.  90091/Α5/10/8/2023 Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου 2023 για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας , που θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023