Αποτελέσματα Επιλογής για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

    Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://results.it.minedu.gov.gr