Εξεταστέα Ύλη Γραπτώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΓΕΛ 2023-2024

     Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

      Μπορείτε να δείτε την εξεταστέα ύλη στο συνημμένο .pdf αρχείο (ΦΕΚ 5162/τΒ' /22-08-2023) .