Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) σχολικού έτους 2021-2022

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικά στο σχολείο της σχετικής αίτησης-δήλωσης μαθημάτων είναι η Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως 11.00 π.μ.