Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων, έτους 2024.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τα Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων (εκτός των Αγγλικών) , έτους 2024 και τις οδηγίες προς τους υποψηφίους. 

Έχουν γίνει επισημάνσεις με χρώμα στα σημεία που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.