Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024.

     Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο σχετικά με τις Πανελλαδικές  Εξετάσεις 2024 υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.