ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2024

Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή 15/12/2023, είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης δήλωσης για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕ.Λ 2024. Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα στην αρχική μας ανακοίνωση εδώ......