ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την Προκήρυξη  Διαγωνισμο΄΄υ για εισαγωγή φοιτητών/φοιτητριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.