Επανέναρξη Λειτουργίας Σχολείου

Παρακαλούμε διαβάστε σχολαστικά τα συνημμένα αρχεία που μας έστειλε το ΥΠΑΙΘ και αφορούν στις προϋποθέσεις και στους κανόνες επανέναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.