ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/01/2024 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

      Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε  ωρολόγιο πρόγραμμα από Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024,  στο οποίο με πράσινο χρώμα φαίνονται οι ώρες ενημέρωσης των γονέων-κηδεμόνων.

(Είναι το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα από 18/12/2023.)

      Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/                                                         (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

         Αναχώρηση Σχολικών Λεωφορείων, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο τέλος της 7ης ώρας.

Καλή Χρονιά με Υγεία το 2024!