Εξεταστέα Ύλη Γραπτώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων ΓΕΛ 2023-2024

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την  εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων θα δοθεί στους μαθητές/μαθήτριες τη Δευτέρα 13/5/2024.