Πρακτικό επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το Πρακτικό επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου.