ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 02/10/2023

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα από Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023.

Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/

Σημ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή εβδομάδα:   timetable