ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 01/04/2024

     Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε  ωρολόγιο πρόγραμμα από Δεύτερα 01 Απριλίου 2024 έως Παρασκευή 05 Απριλίου 2024.

      Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/  (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

Αναχώρηση Σχολικών:  Δευτέρα - Παρασκευή: 14:10.