2023. Προθεσμία - προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2023. Προθεσμία - προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.