ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/01/2024 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε  ωρολόγιο πρόγραμμα από Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024,  στο οποίο με κίτρινο χρώμα φαίνονται οι ώρες ενημέρωσης των γονέων-κηδεμόνων.

(Είναι το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα από 22/01/2024.)

      Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/                                                         (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

         Αναχώρηση Σχολικών Λεωφορείων, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο τέλος της 7ης ώρας.