ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/11/2023

     Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα από Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023. Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/     (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

     Τα σχολικά λεωφορεία θα αναχωρούν από τις 27-11-2023 έως την  01-12-2023 ως εξής:

Δευτέρα 27-11-2023 στο τέλος της 6ης ώρας.

Τρίτη 28-11-2023 στο τέλος της 7ης ώρας.

Τετάρτη 29-11-2023 τέλος της 6ης ώρας.

Πέμπτη 30-11-2023 τέλος της 7ης ώρας.

Παρασκευή 01-12-2023 τέλος της 6ης ώρας.