ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/04/2024

      Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε  ωρολόγιο πρόγραμμα από Δεύτερα 22 Απριλίου 2024 έως Παρασκευή 26 Απριλίου 2024.

      Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/  (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

Αναχώρηση Σχολικών:  Δευτέρα - Παρασκευή: 14:10.