ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2023 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

        Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε  ωρολόγιο πρόγραμμα από Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023  στο οποίο με πράσινο χρώμα φαίνονται οι ώρες ενημέρωσης των γονέων-κηδεμόνων.

       Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/                                                         (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

         Αναχώρηση Σχολικών Λεωφορείων,  στο τέλος της 7ης ώρας.