ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/05/2024 - ΠΕΜΠΤΗ 16/05/2024

   Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε  ωρολόγιο πρόγραμμα από Δεύτερα 13/05/2024 έως Πέμπτη 16/05/2024, τελευταίας εβδομάδας μαθημάτων. 

      Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/  (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

   Αναχώρηση Σχολικών:  Δευτέρα - Πέμπτη: 14:10.