Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής προσφοράς πρακτορείου για εκδρομή Β Λυκείου Χανιά

Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής προσφοράς πρακτορείου για εκδρομή Β Λυκείου στα Χανιά.