ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12/2023

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα από Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023. Μπορείτε  επίσης να βλέπετε το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα με τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα στο σύνδεσμο:  https://gelpik.edupage.org/timetable/     (η αλλαγή της εβδομάδας γίνεται αυτόματα κάθε Σάββατο πρωί).

Αναχώρηση Σχολικών Λεωφορείων από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τέλος της 7ης ώρας.