Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Φ251/75158 /Α5/7-7-2023 που αφορά :

Α. Την Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2023.

Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2023.

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη θερινή εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τετάρτη 12-7-2023 και την Δευτέρα 17-7-2023.