Επικαιροποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

    Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας του ΓΕ.Λ Πικερμίου για το Σχολικό Έτος 2023-2024. Παρακαλούμε αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις - επισημάνσεις ή προτάσεις, να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  έως τις 28-11-2023. Στη συνέχεια ο κανονισμός θα υποβληθεί για έγκριση στη Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας.