Παροχή πρώτων βοηθειών και χορήγηση φαρμάκων σε μαθητές/-τριες.

Παροχή πρώτων βοηθειών και χορήγηση φαρμάκων σε μαθητές/-τριες.