Ανακοινώσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τίτλος Κατηγορία Ημερομηνία Sort ascending
Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023 Πανελλαδικές 13/01/2023
Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 την Εισαγωγή στην Πανελλαδικές 01/12/2022
-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2023 (μαθητές ή απόφοιτοι). -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως ισχύει (μαθητές ή απόφοιτοι). Πανελλαδικές 29/11/2022
2022.10.18. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΚΕ 2023. Πανελλαδικές 20/10/2022
Οργάνωση και λειτουργία της πράξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) σχολικού έτους 2022-2023 Πανελλαδικές 21/09/2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2022. Πανελλαδικές 16/09/2022
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2022. Πανελλαδικές 04/09/2022
ΕΞΕ - 75636 - 2022 - Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕ.Λ. Πανελλαδικές 21/06/2022
Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022 Πανελλαδικές 11/06/2022
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πανελλαδικές 11/06/2022
2022.06.06. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική). Πανελλαδικές 07/06/2022
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ. Πανελλαδικές 07/06/2022
2022.06.06. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΚ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 Πανελλαδικές 07/06/2022
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022 Πανελλαδικές 07/06/2022
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων 2022. Πανελλαδικές 07/06/2022
Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 Πανελλαδικές 30/05/2022
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΕΛ με το 10 τοις εκατό Πανελλαδικές, Γενικές 20/05/2022
Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Πανελλαδικές 15/05/2022
Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022. Πανελλαδικές 15/05/2022
2022.04.15. Πρόσβαση των υποψηφίων ΓΕΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων από το έτος 2022 και εφεξής. Πανελλαδικές 22/04/2022
2022.04.19. Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Πανελλαδικές 22/04/2022
2022.04.13. Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ΕΕΑ ή ΕΜΔ, βάσει του ν.3699.2008, στις Πανελλαδικές έτους 2022. Πανελλαδικές 15/04/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022 Πανελλαδικές, Γενικές 08/04/2022
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Πανελλαδικές 21/03/2022
Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Πανελλαδικές 17/02/2022