Ανακοινώσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τίτλος Κατηγορία Ημερομηνία Sort ascending
2022.04.19. Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Πανελλαδικές 22/04/2022
2022.04.13. Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ΕΕΑ ή ΕΜΔ, βάσει του ν.3699.2008, στις Πανελλαδικές έτους 2022. Πανελλαδικές 15/04/2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2022 Πανελλαδικές, Γενικές 08/04/2022
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Πανελλαδικές 21/03/2022
Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Πανελλαδικές 17/02/2022
Ενημέρωση για την διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ Πανελλαδικές 16/02/2022
«Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.». Πανελλαδικές 14/02/2022
Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23» Πανελλαδικές 01/12/2021
Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022 Πανελλαδικές 01/12/2021
Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) σχολικού έτους 2021-2022 Πανελλαδικές 21/10/2021
Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές έτους 2021 Πανελλαδικές 10/03/2021
Αίτηση Δήλωση Αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές 2021 Πανελλαδικές 07/03/2021
Ενισχυτική Διδασκαλία Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικές 18/01/2021
Οι επιτυχίες των Πανελλαδικών 2020 Πανελλαδικές 08/12/2020
Οι επιτυχίες των Πανελλαδικών 2019 Πανελλαδικές 27/08/2019