ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2023 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Πρακτορείου που αφορά την πενθήμερη εκδρομή της Γ  τάξης  στη Θεσσαλονίκη.