Ενισχυτική Διδασκαλία Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Ειδικών Μαθημάτων

Δείτε τα αρχεία:

1. ΦΕΚ για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

2. Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

3. Υπόδειγμα αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2020_21 για Ενισχυτική Διδασκαλία.