Οδηγίες για εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Δείτε το αρχείο με τις οδηγίες που έστειλε η Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής