ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Το ίδιο ωράριο ισχύει και για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (webex).