Ενημέρωση Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ε.Μ.Π

Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 οι μαθητές/μαθήτριες των Β και Γ τάξεων ενημερώθηκαν για τις σπουδές στο Ε.Μ.Π από τον κ. Αγγελή Ευάγγελο Δρ. Πολιτικών Επιστημών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Ε.Μ.Π. Έγινε παρουσίαση των 9 τμημάτων του ΕΜΠ, των Τομέων και των μαθήματων του κάθε τμήματος αλλά και για τα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα. Οι μαθητές/μαθήτριες ενημερώθηκαν επίσης και για τη διασύνδεση των τμημάτων  του Ε.Μ.Π με την  αγορά εργασίας.

ΕΜΠ_1

ΕΜΠ_2